Μοριακής κυτταρογενετικές τεχνικές - Kıbrıs Kolan British IVF Center

Μοριακής κυτταρογενετικές τεχνικές

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ;

Ποιες είναι οι μοριακές κυτταρογενετικές μέθοδοι; Η μοριακή κυτταρογενετική είναι η αριθμητική και δομική μελέτη των χρωμοσωμάτων. Το πλεονέκτημα έναντι των κλασικών κυτταρογενετικών μεθόδων είναι ότι η μικροδιαγραφή, ο διπλασιασμός ή οι μετατοπίσεις, που δεν μπορούν να διακριθούν με την κλασική μέθοδο, μπορούν επίσης να διακριθούν με μοριακές μεθόδους. Σε αυτόν τον κύριο τίτλο, υπάρχουν μέθοδοι όπως FISH (Fluorescent In Situ Hybridization), aCGH (Συγκριτικός Γονιδιωματικός Υβριδισμός συστοιχίας) και NGS (Next Generation Sequencing). Με την εφαρμογή μοριακών κυτταρογενετικών μεθόδων στο έμβρυο, τα έμβρυα ελέγχονται χρωμοσωμικά πριν μεταφερθούν στη μήτρα. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή αυτών των δοκιμών στο έμβρυο ονομάζεται προεμφυτευτικό γενετικό τεστ (PGD) – το γενετικό τεστ που πραγματοποιείται πριν από την εμφύτευση.

Το PGT-A, το οποίο περιλαμβάνεται στις υπότιτλους αυτής της δοκιμής, σημαίνει PGD για την ανευπλοειδία. Με άλλα λόγια, αν ο αριθμός των χρωμοσωμάτων στο έμβρυο είναι φυσιολογικός ή όχι, προσδιορίζεται με τη μέθοδο PGT-A. Έτσι, πολλά χρωμοσωμικά προβλήματα όπως η τρισωμία 21 (σύνδρομο Down) αναγνωρίζονται πριν από τη μεταφορά του εμβρύου στη μήτρα. Ενώ οι μονογονιδιακές, δηλαδή ασθένειες ενός γονιδίου όπως το SMA, η θαλασσαιμία και η νευροϊνωμάτωση μπορούν να διακριθούν με την PGT-M, που είναι οι άλλες δύο κατηγορίες στις μεθόδους PGD, είναι δυνατό να επιτευχθούν υγιείς εγκυμοσύνες και ζώντες γεννήσεις δοκιμάζοντας τα έμβρυα πριν από τη μεταφορά σε ζευγάρια με χρωμοσωμικές μεταθέσεις με τη μέθοδο PGT-SR.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ;

Στις διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν επιτυγχάνεται μόνο εγκυμοσύνη, αλλά και κύριος στόχος είναι η συνέχιση της εγκυμοσύνης με υγεία και η επίτευξη υγιούς ζωντανού τοκετού. Για αυτό, η επιλογή του σωστού εμβρύου πριν από την εμβρυομεταφορά έχει μεγάλη σημασία. Εκτός από τεχνικές όπως η καλλιέργεια βλαστοκύστεων, η χρήση εμβρυοσκοπίου, η τεχνητή νοημοσύνη, οι προεμφυτευτικές γενετικές δοκιμές και οι μοριακές κυτταρογενετικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή εμβρύου.

Όλες αυτές οι μέθοδοι συνιστώνται ειδικά για τις ακόλουθες ομάδες μετά τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού από τα ζευγάρια:

Φυσικά, όλα τα ζευγάρια εκτός από αυτήν την ομάδα μπορούν να εφαρμοστούν για να συντομεύσουν το χρόνο για να φτάσουν στην εγκυμοσύνη ή προαιρετικά οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NPP;

Το NGS (Next Generation Sequencing) είναι η νεότερη τεχνική που είναι γνωστή μεταξύ των μεθόδων προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου (PGD) σήμερα. Χάρη στην τεχνική NGS – Next Generation Sequencing, είναι δυνατός ο εντοπισμός δομικών και αριθμητικών ανωμαλιών σε έμβρυα.

Σε αυτή την τεχνική, πρώτα ενισχύεται το DNA του ληφθέντος δείγματος και στη συνέχεια διαβάζονται οι αλληλουχίες DNA που λαμβάνονται με ενζυματική αποσύνθεση. Έτσι, προσδιορίζεται ο συνολικός αριθμός μετρήσεων για κάθε έμβρυο. Αυτή η μέθοδος είναι μια πιο ακριβής τεχνική μέτρησης από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν πριν και το ποσοστό ακρίβειας είναι πολύ υψηλότερο. Χάρη σε αυτή τη μέθοδο, έχει αυξηθεί και η πιθανότητα αναγνώρισης χρωμοσωμικού μωσαϊκισμού στα έμβρυα.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FISH;

Η μέθοδος Fluorescent In Situ Hybridization (FISH) είναι μια μοριακή τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση συγκεκριμένων κομματιών DNA σε κύτταρα. Σε αυτή τη μέθοδο, χρησιμοποιούνται φθορίζουσες βαφές για να κάνουν ορατό το DNA μέσα στα κύτταρα. Χάρη σε αυτό, μπορεί να προσδιοριστεί πού βρίσκονται ορισμένα κομμάτια DNA στα κύτταρα και πόσο πυκνά είναι.

Στη θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης, η μέθοδος FISH χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του αριθμού και της δομής των χρωμοσωμάτων των εμβρύων. Με τη μέθοδο FISH, είναι δυνατή η αξιολόγηση 3 ή 5 ζευγών χρωμοσωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των φυλετικών χρωμοσωμάτων, από 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Έτσι, είναι δυνατός ο προσδιορισμός του φύλου του εμβρύου και η διάγνωση ειδικών συνδρόμων όπως η μονοσωμία ή η τρισωμία 13, 18, 21.

Επιπλέον, προκειμένου να αξιολογηθεί η γενετική δομή του εμβρύου σε άτομα με μετατόπιση και να εξασφαλιστεί η επιλογή εμβρύων με υγιή δομή χρωμοσώματος, είναι δυνατή η χρήση ανιχνευτών ειδικών για την περιοχή και η επιλογή εμβρύων με τη μέθοδο FISH.

Χρειάζονται περίπου 24 ώρες για να ληφθούν τα αποτελέσματα των βιοψιών που λαμβάνονται με τη μέθοδο FISH. Επομένως, αφού ληφθούν τα αποτελέσματα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση νέας μεταφοράς στον ίδιο κύκλο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ CGH; / ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ;

Η μέθοδος aCGH (Array Comparative Genomic Hybridization) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τη μελέτη της δομής και της διάταξης του DNA στα χρωμοσώματα των κυττάρων. Αυτή η μέθοδος μπορεί να παρέχει αριθμητική και δομική εξέταση και των 23 ζευγών χρωμοσωμάτων στο έμβρυο. Η βάση της μεθόδου βασίζεται στη σύγκριση της δομής του DNA του εμβρύου με τη δομή του DNA που είναι γνωστό ότι είναι φυσιολογική.

Στη θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης, η μέθοδος aCGH χρησιμοποιείται για την εξέταση της δομής και της διάταξης των χρωμοσωμάτων των εμβρύων. Η δομή και η σειρά των χρωμοσωμάτων των εμβρύων συμβάλλουν στην ανάπτυξη και υγεία του εμβρύου καθώς και στην υγεία των κυήσεων που θα προκύψουν. Επομένως, κατά την επιλογή των εμβρύων σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης, επιλέγονται τα έμβρυα με το πιο υγιές και καλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό με τη χρήση της μεθόδου aCGH. Έτσι, το ποσοστό επιτυχίας της θεραπείας με εξωσωματική γονιμοποίηση επιχειρείται να αυξηθεί.

Σήμερα, αντί του aCGH, έχει έρθει στο προσκήνιο η χρήση του NGS (Next Generation Sequencing) ως η τελευταία τεχνική στην εξέταση της χρωμοσωμικής δομής των εμβρύων.

Ως αποτέλεσμα της δοκιμής NGS, δίνονται στα έμβρυα 3 διαφορετικά αποτελέσματα.

Σε εμβρυομεταφορές που πραγματοποιούνται χωρίς μοριακές κυτταρογενετικές μεθόδους, εάν το έμβρυο είναι δομικά ανευπλοειδές, δηλαδή ανώμαλο, αλλά αυτή η κατάσταση είναι άγνωστη επειδή η δοκιμή δεν εκτελείται, μπορεί να προκύψουν 3 πιθανά αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να απαριθμηθούν κατά σειρά συχνότητας ως εξής:

Προκειμένου να αποφευχθούν όλες αυτές οι αρνητικές συνέπειες, πολλά ζευγάρια σήμερα συχνά στρέφονται σε μεθόδους προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης. Σε περιπτώσεις όπου η ηλικία της μητέρας είναι νεαρή και χρησιμοποιούνται ωάρια δότη, το ποσοστό χρωμοσωμικών ανωμαλιών είναι εξαιρετικά χαμηλό και δεν μπορεί να αγνοηθεί εντελώς. Για το λόγο αυτό, εκτός από τις ενδείξεις που προαναφέρθηκαν, τα ζευγάρια έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις εξετάσεις που αναφέρονται παραπάνω στα έμβρυά τους με δική τους βούληση.

Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτές οι δοκιμές δεν διακρίνουν γονιδιακές ασθένειες εκτός από χρωμοσωμικές ασθένειες (όπως SMA, Θαλασσαιμία, Κυστική Ίνωση) και θα πρέπει να γίνονται πρόσθετες εξετάσεις για τον έλεγχο αυτών των ασθενειών.

Όταν εφαρμόζεται η τεχνική NPP, τα αποτελέσματα ολοκληρώνονται σε περίπου 14 ημέρες. Επομένως, μετά τη διαδικασία της βιοψίας, τα έμβρυα καταψύχονται και αναμένεται να ληφθούν τα αποτελέσματα. Όταν ληφθεί το αποτέλεσμα, εισάγεται μια περίοδος προετοιμασίας περίπου 20 ημερών για την απόψυξη των κατεψυγμένων εμβρύων και τη μεταφορά τους στη μήτρα. Όταν ολοκληρωθεί η ενδομήτρια προετοιμασία, τα έμβρυα που είναι γνωστό ότι έχουν μια υγιή δομή χρωμοσώματος αποψύχονται και μεταφέρονται στη μήτρα.