Επιλογές θεραπείας γονιμότητας LGBTQ+

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ LGBTQ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές μέθοδοι για την LGBTQ κοινότητα να κάνει παιδιά. Φυσικά, το πιο εύκολο από αυτά είναι η υιοθεσία παιδιού ή οι αιτήσεις για να γίνει ανάδοχος γονέας, αλλά ένα από τα ερωτήματα που μας θέτουν τα ζευγάρια είναι αν υπάρχει μέθοδος για να αποκτήσουν τα δικά τους βιολογικά παιδιά.

Οι εναλλακτικές μέθοδοι για ζευγάρια LGBTQ μπορούν να παρατίθενται ως εξής:

1. ΔΩΡΕΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Για ζευγάρια λεσβιών, είναι δυνατό να αποκτήσουν τα δικά τους βιολογικά παιδιά με δωρεά σπέρματος. Στην εφαρμογή δωρεάς σπέρματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος ενδομήτριας σπερματέγχυσης-εμβολιασμού (IUI) ή IVF. Ανάλογα με την καταλληλότητα της συντρόφου ή την προτίμηση του ζευγαριού, αποφασίζεται ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί πρώτα.

Όλο το σπέρμα δότη που διαλύεται στη μέθοδο IUI απελευθερώνεται στη μήτρα μιας από τις γυναίκες συντρόφους χρησιμοποιώντας έναν ειδικό καθετήρα. Στη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, η μικροέγχυση (ICSI) πραγματοποιείται στα ωάρια που λαμβάνονται με διέγερση ωαρίων από τις γυναίκες συντρόφους επιλέγοντας τα κατάλληλα σπερματοζωάρια από το διαλυμένο δείγμα σπέρματος δότη.
Εδώ, σύμφωνα με τις επιθυμίες του ζευγαριού, και οι δύο σύντροφοι μπορούν να δώσουν αυγά ή μπορούν να ληφθούν αυγά μόνο από τη μία. Τα έμβρυα που λαμβάνονται μεταφέρονται επίσης στη μήτρα ενός από τους συντρόφους και επιτυγχάνεται εγκυμοσύνη.

Όλα τα σπερματοζωάρια δότη λαμβάνονται από διαπιστευμένες τράπεζες σπέρματος του εξωτερικού σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Επομένως, η επιτυχία της δωρεάς σπέρματος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των ωαρίων της συντρόφου. Χάρη στα πρωτόκολλα διέγερσης και τις ευαίσθητες διαδικασίες παρακολούθησης που εφαρμόζουμε στη διαδικασία προετοιμασίας της γυναίκας συντρόφου, τα οποία βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις επιστημονικές μας εξελίξεις και εμπειρίες, μπορούν να επιτευχθούν ποσοστά επιτυχίας της τάξης του 75-80% εάν η ηλικία της γυναίκας είναι νεαρή και το απόθεμα αυγών της είναι καλό.

Στην αίτηση δωρεάς σπέρματος, η ταυτότητα του δότη και του λήπτη διατηρείται εμπιστευτική. Τα ζευγάρια που υποβάλλουν αίτηση μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες στη φόρμα προφίλ του δότη, η φωτογραφία, η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του δότη διατηρούνται εμπιστευτικά. Με τον ίδιο τρόπο, οι δότες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των ζευγαριών των οποίων το σπέρμα χρησιμοποιείται.

2. ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ

Για τα γκέι ζευγάρια, ο τρόπος για να αποκτήσουν το δικό τους βιολογικό παιδί είναι η δωρεά ωαρίων, ωαρίων. Σε αυτήν την εφαρμογή, διασφαλίζεται ότι τα ωάρια που συλλέγονται από έναν δότη (δότη) γονιμοποιούνται στο εργαστηριακό περιβάλλον με σπέρμα που λαμβάνεται από έναν ή και τους δύο άνδρες συντρόφους που υποβάλλουν αίτηση για σκοπούς δωρεάς. Τα έμβρυα που προκύπτουν μεταφέρονται σε παρένθετη μητέρα και επιτυγχάνεται εγκυμοσύνη.

Δεδομένου ότι τα ωάρια που χρησιμοποιούνται στη δωρεά στο κέντρο μας προέρχονται από δότες που είναι νέοι (20-30 ετών), έχουν προληπτικούς ελέγχους υγείας και έχουν κυρίως γνωστά ποσοστά επιτυχίας, υπάρχουν ποσοστά επιτυχίας άνω του 80%. Κανονικά, αυτό το ποσοστό μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις παραμέτρους του σπέρματος του αρσενικού συντρόφου, αλλά λόγω της ευαισθησίας που δείχνουμε στο κέντρο μας σχετικά με την επιλογή σπέρματος, δεν υπάρχει σημαντική αλλαγή στα ποσοστά μας εάν δεν υπάρχουν πολύ σοβαρά μορφολογικά ελαττώματα σπέρματος.

Παρόμοια με τη δωρεά σπέρματος, η ταυτότητα του δότη και του λήπτη διατηρείται μυστική στη δωρεά ωαρίων. Με τον ίδιο τρόπο, οι δότες δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των ζευγαριών των οποίων τα ωάρια χρησιμοποιούνται.

3. ΔΩΡΕΑ ΕΜΒΡΥΟΥ

Μια άλλη εναλλακτική για ομόφυλα ζευγάρια είναι η δωρεά εμβρύων. Παρόλο που τα κατεψυγμένα έμβρυα που έχουν απομείνει μετά την εγκυμοσύνη που δωρίζονται από ζευγάρια που υποβάλλονται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης χρησιμοποιούνται επίσης για δωρεά εμβρύων σε ορισμένες χώρες, μόνο τα έμβρυα που λαμβάνονται με χρήση ωαρίων και σπερματοζωαρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν νόμιμα στην Κύπρο. Εδώ, τα έμβρυα που λαμβάνονται με χρήση ωαρίων και σπερματοζωαρίων μπορούν να μεταφερθούν στη μήτρα ενός από τους συντρόφους σε λεσβιακά ζευγάρια. Σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια, η εγκυμοσύνη μπορεί να συμβεί μετά τη μεταφορά στην παρένθετη μητέρα. Ωστόσο, οι ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις στην Κύπρο δεν επιτρέπουν την παρένθετη μητρότητα εκτός και αν υπάρχει ιατρική ανάγκη.