Δωρεά Εμβρύου - Kıbrıs Kolan British IVF Center

Δωρεά Εμβρύου

ΔΩΡΕΑ ΕΜΒΡΥΟΥ

Η δωρεά εμβρύου είναι μια προτιμώμενη πρακτική τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες συντρόφους, εάν έχουν προβλήματα υπογονιμότητας που δεν μπορούν να ξεπεραστούν με τυπικές μεθόδους εξωσωματικής γονιμοποίησης. Παρόλο που τα κατεψυγμένα έμβρυα που έχουν απομείνει μετά την εγκυμοσύνη που δωρίζονται από ζευγάρια που υποβάλλονται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης χρησιμοποιούνται επίσης για δωρεά εμβρύων σε ορισμένες χώρες, μόνο τα έμβρυα που λαμβάνονται με χρήση ωαρίων και σπερματοζωαρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν νόμιμα στην Κύπρο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΤΩΝ

Ως δότης, όπως εφαρμόζεται στη δωρεά ωαρίων και σπέρματος, χρησιμοποιείται φυσικά (εθνικότητα, χρώμα δέρματος-ματιών-μαλλιών, δομή σώματος κ.λπ.) επιλέγοντας εκείνα που είναι παρόμοια με το ζευγάρι και συμβατά με την ομάδα αίματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΕΜΒΡΥΩΝ

Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν ενέργειες για τον άνδρα σύντροφο στην προετοιμασία του ζευγαριού υποδοχής. Η διαδικασία προετοιμασίας της γυναίκας συντρόφου έχει ως εξής:

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΕ ΕΜΒΡΥΟΔΩΡΙΑ

Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται αναπαραγωγικά κύτταρα που λαμβάνονται από νέους και υγιείς δότες, η δωρεά εμβρύου είναι η εφαρμογή με το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας μεταξύ των αιτήσεων δωρεάς. Για το λόγο αυτό, ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία είναι να εξεταστεί προσεκτικά εάν η μήτρα του λήπτη είναι κατάλληλη για την προσκόλληση του εμβρύου και να προετοιμαστεί με τον καταλληλότερο τρόπο για μεταφορά. Στο κέντρο μας, χάρη σε σχολαστικά διενεργούμενες εξετάσεις και διαδικασίες προετοιμασίας, επιτυγχάνουμε ποσοστά επιτυχίας έως και 85% στη δωρεά εμβρύων.

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στην αίτηση δωρεάς εμβρύου, οι ταυτότητες των δωρητών και του λήπτη τηρούνται εμπιστευτικές. Τα ζευγάρια που υποβάλλουν αίτηση μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες μόνο στη φόρμα προφίλ των δωρητών, η φωτογραφία, η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας διατηρούνται εμπιστευτικά. Με τον ίδιο τρόπο, οι δότες δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των ζευγαριών στα οποία χρησιμοποιούνται αναπαραγωγικά κύτταρα.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

Οι διαδικασίες θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης και δωρεάς στην Κύπρο υπόκεινται στον Νόμο αριθ. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο:

Για να πραγματοποιηθεί εμβρυομεταφορά σε άτομα άνω των 45 ετών.