ΕΜΒΡΥΟΣΚΟΠΙΟ - Kıbrıs Kolan British IVF Center

ΕΜΒΡΥΟΣΚΟΠΙΟ

ΕΜΒΡΥΟΣΚΟΠΙΟ

Το εμβρυοσκόπιο είναι ένας τύπος θερμοκοιτίδας (μια συσκευή σχεδιασμένη να μιμείται το εσωτερικό περιβάλλον της μήτρας της μητέρας για την ανάπτυξη του εμβρύου) επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των εμβρύων χωρίς αφαίρεση στο εξωτερικό περιβάλλον μέχρι την περίοδο μεταφοράς.

Το γονιμοποιημένο ωάριο τοποθετείται σε ειδικά διαμερίσματα στα οποία παρέχονται οι βέλτιστες συνθήκες για αέριο και θερμοκρασία μέσα στο εμβρυοσκόπιο. Οι φωτογραφίες του εμβρύου λαμβάνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με ειδικές κάμερες μέσα στη συσκευή, που καταγράφονται 24/7. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από υπολογιστή συνδεδεμένο στη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο, ακολουθούνται οι λεπτομερείς πληροφορίες για την ανάπτυξη του εμβρύου από τη συσκευή και επιλέγονται τα εμβρυϊκά έμβρυα που είναι πιο κατάλληλα για μεταφορά και τοποθετούνται στη μήτρα της μητέρας και λαμβάνονται υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η γονιμοποίηση και η διαίρεση του εμβρύου υπό κανονικές συνθήκες, τα έμβρυα πρέπει να αφαιρεθούν από τις θερμοκοιτίδες για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να τοποθετηθούν σε μικροσκόπιο και να τοποθετηθούν ξανά στις επωαστήρες. Αναπτύχθηκε ένα σύστημα εμβρυοσκοπίου για να αποτρέψει αυτή τη σύντομη αλλαγή περιβάλλοντος και το εξωτερικό περιβάλλον από το να είναι αρνητικά για τα έμβρυα και να έχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη των εμβρύων. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύονται υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης. Με το εμβρυοσκόπιο?