LGBTQ Topluluğu İçin Çocuk Sahibi Olma Yöntemleri

LGBTQ Topluluğu İçin Çocuk Sahibi Olma Yöntemleri

LGBTQ topluğu için çocuk sahibi olmaya yönelik pek çok alternatif yöntem mevcuttur. Bunların en kolayı elbette bir çocuğun evlat edinilmesi veya koruyucu aile olmaya yönelik başvurular olsa bile çiftlerin bizlere yönelttiği soruların başında kendi biyolojik çocuklarına sahip olabilmek için bir yöntem olup olmadığı gelmektedir.

LGBTQ üyesi çiftler için alternatif yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

1. Sperm donasyonu

Lezbiyen çiftler için sperm donasyonu ile kendi biyolojik çocuklarına sahip olabilme imkanı mevcuttur. Sperm donasyonu uygulamasında intra uterin inseminasyon -aşılama (IUI) ya da tüp bebek yöntemi kullanılabilmektedir. Kadın partnerin uygunluğuna veya çiftin de tercihine göre, öncelikle hangi yöntemin kullanılacağına karar verilir.

IUI yönteminde çözülen donör sperminin tamamı özel bir kateter kullanılarak kadın partnerlerden birinin rahmine bırakılır. Tüp bebek yönteminde ise kadın partnerlerden yumurta stimulasyonu ile elde edilen yumurtalara, çözülen donör spermi örneği içerisinden uygun spermler seçilerek, mikroenjeksiyon (ICSI) yapılır.

Burada çiftin istemine göre kadın partnerlerin her ikisi de yumurta verebileceği gibi, sadece birinden de yumurta alınabilir. Elde edilen embriyolar da yine partnerlerden birinin rahmine transfer edilerek gebelik elde edilmiş olur.

Tüm donör spermler, ilgili yasa doğrultusunda, yurtdışındaki akredite sperm bankalarından temin edilmektedir. Dolayısıyla sperm donasyonunun başarısında büyük oranda kadın partnerin yumurta kalitesi belirleyici olmaktadır. Kadın partnerin hazırlık sürecinde uyguladığımız, bilimsel gelişmeler ve tecrübelerimiz doğrultusunda sürekli iyileştirilen stimulasyon protokollerimiz ve hassas takip süreçlerimiz sayesinde, kadının yaşı genç ve yumurta rezervi iyi ise %75-80 aralığında başarı oranları elde edilebilmektedir.

Sperm donasyonu uygulamasında donör ve alıcının kimlikleri gizli tutulmaktadır. Başvuran çiftler sadece donörün profil formundaki bilgilere ulaşabilir, donörün fotoğraf, kimlik ve iletişim bilgileri gizli tutulur. Aynı şekilde donörler de spermlerinin kullanıldığı çiftlerin bilgilerine ulaşamazlar.

2. Yumurta Donasyonu

Gay çiftler için kendi biyolojik çocuklarına sahip olabilmenin yolu oosit yani yumurta donasyonudur. Bu uygulamada bir vericiden (donör) toplanan yumurtaların, donasyon amaçlı başvuran erkek partnerlerden birinden veya her ikisinden alınan spermlerle laboratuvar ortamında döllendirilmesi sağlanır. Oluşan embriyolar bir taşıyıcı anneye transfer edilerek gebelik sağlanmış olur.

Merkezimizde donasyonda kullanılan yumurtalar genç (20-30 yaş), sağlık taramaları yapılmış ve ağırlıklı olarak başarı oranları bilinen donörlerden alındığı için %80’in üzerinde başarı oranları söz konusudur. Normalde bu oran erkek partnerin sperm parametrelerine göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, merkezimizde sperm seçimi konusunda gösterdiğimiz hassasiyet nedeniyle, çok şiddetli sperm morfolojik defektleri bulunmaması halinde oranlarımızda önemli bir değişiklik yaşanmamaktadır.

Sperm donasyonuna benzer şekilde yumurta donasyonunda da donör ve alıcının kimlikleri gizli tutulmaktadır. Aynı şekilde donörler de yumurtalarının kullanıldığı çiftlerin bilgilerine ulaşamazlar.

3. Embriyo Donasyonu

Eşcinsel çiftler için bir diğer alternatif ise embriyo donasyonudur. Embriyo donasyonunda bazı ülkelerde IVF tedavisi uygulanan çiftlerin bağışladığı gebelik sonrası arta kalan dondurulmuş embriyolar da kullanılmakla birlikte, Kıbrıs’ta yasal olarak sadece donör yumurta ve spermleri kullanılarak elde edilen embriyolar kulanılabilmektedir. Burada donör yumurta ve spermleri kullanılarak elde edilen embriyolar lezbiyen çiftlerde partnerlerden birinin rahimine transfer edilebilir. Gay çiftlerde ise taşıyıcı anneye yapılan transfer sonrası gebelik oluşması mümkün olabilmektedir. Fakat Kıbrıs’ta mevcut yasal düzenlemeler tıbbi bir gereklilik hali olmadıkça taşıyıcı anneliğe izin vermemektedir.